Tekadom 1200°C Crna 300ml

Tekadom 1200°C Crna 300ml

TKK

Tekadom 1200°C je jednokomponentna vatrootporna zaptivna masa na bazi anorganskih silikata. Upotrebljava se za brze popravke kamina, peći, dimnjaka, vatrootporne cigle.

Pogodan za peći, dimnjake, šporete i za zaptivanje oko cevi. Masa nakon otvrdnjavanja nije elastična i nije pogodna za zaptivanje dilatacionih fuga. Odgovara normi REI 120/180. Ne sadrži azbest.

Pakovanje

300ml

Brand

TKK

TKK