Metar Ekonomik

Metar Ekonomik

BEOROL

Osnovna verzija metra, ABS kućište sa gumenom ergo navlakom, jednim stopom i jednom kočnicom.

Dužine

3m, 5m

Brand

Beorol

BEOROL