FIX 15 Lepak za folije 300ml

FIX 15 Lepak za folije 300ml

TKK

Jednokomponentni elastični lepak na bazi modifikovane akrilne disperzije sa odličnim prianjanjem na različite vrste
folija i većinu građevinskih materijala. Lepak je pogodan za lepljenje različitih vrsta folija i za hermetičko zaptivanje i
zaptivanje parnih barijera.

OSOBINE
• Elastičan.
• Lako se nanosi.
• Dobro prianjanje na različite porozne i neporozne podloge.
• Dobro prianjanje na različite vrste folija.
• Lepak se može nanositi na vlažne površine.
• Ne sadrži rastvarače, silikone i izocijanate („bez HOSa“).
• Sveža masa se lako čisti vodom.

• Boja: plava.

TESTOVI I SERTIFIKATI
Ispunjava zahteve DIN 4018-7.

PODRUČJE UPOTREBE
• Za trajno zaptivanje i pričvršćivanje aluminijumskih, polietilenskih i poliamidnih folija na krajevima i spojevima
sa kontaktnim građevinskim elementima kao što su gips, beton, drvo i metalne podloge.
• Za lepljenje preklopnih folija.
• Za lepljenje zaptivnih traka tokom ugradnje energetski efikasnih instalacija.
• Za hermetičko zaptivanje i zaptivanje parnom barijerom.

TEHNIČKI PODACI
Sveža masa
Osnova modifikovana akrilna disperzija
Izgled pasta
Mehanizam očvršćavanja isparavanje vode
Gustina 1200 ± 20 kg/m³
Vreme formiranja kože: 23 °C/50 % rel. vlažn. ~40 min
Temperatura nanošenja od +5 °C do +40 °C
Očvršćena masa
Otpornost na temperaturu od -20 °C do +75 °C

UPUTSTVO ZA UPOTREBU
• Površine moraju biti čvrste, čiste i bez prašine i masnoća. Uklonite sve usitnjene i slabo povezane delove
• Lepak se takođe može nanositi na vlažne površine.
• Nanesite lepak u kontinualnoj liniji na jednu od površina koje se lepe (na foliju ili na građevinski element),
zatim stisnite i učvrstite površine.
• Optimalna širina lepljenog sloja je 25 mm, a debljina nanosa lepka od 3 do 4 mm.
• Svežu masu i alate očistite vodom nakon upotrebe. Očvrsla masa se može ukloniti mehanički.

Pakovanje

300ml

Brand

TKK

TKK